Denník hudobníka

Ako to bolo do 40 tky.

October 27, 2023 David Kollar Season 1 Episode 16
Ako to bolo do 40 tky.
Denník hudobníka
More Info
Denník hudobníka
Ako to bolo do 40 tky.
Oct 27, 2023 Season 1 Episode 16
David Kollar

V tomto podcaste hovrím veľmi spontánne o svojej minulosti. Mám 40 rokov a pracujem v divadle v poľskom Rzeszove. 

Support the Show.

Linky na stránky:

FaceBook
Youtube
MusicShop
Denník
Oficiálna stránka

Denník hudobníka +
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

V tomto podcaste hovrím veľmi spontánne o svojej minulosti. Mám 40 rokov a pracujem v divadle v poľskom Rzeszove. 

Support the Show.

Linky na stránky:

FaceBook
Youtube
MusicShop
Denník
Oficiálna stránka